Vuosikertomusarvio 2017

ProComin Vuosikertomusarvion tavoitteena on kannustaa organisaatioita laatimaan entistä

  • selkeämpiä,
  • houkuttelevampia ja
  • tyylikkäämpiä vuosikertomuksia.

Vuosikertomusarvio järjestetään jälleen keväällä 2017.

Ilmoita vuosikertomuksesi arvioon >>

 

“Halusimme saada palautetta kehittämisen tueksi.”

“Arvio antoi hyvän ulkopuolisen näkemyksen vuosikertomuksestamme.” 

“Ylitti odotukset kuinka syvällinen analyysi oli. Vahvisti omaa näkemystämme.”


Vuosikertomusarvio on tarkoitettu kaikille vuosikertomuksen tekeville yrityksille ja muille yhteisöille, organisaation koosta riippumatta.

Vuosikertomusarvio 2017 koskee kertomusvuotta 2016. Arvioituttaa voi joko painetun, verkosta ladattavan (pdf) tai verkkovuosikertomuksen.

Kirjalliset palautteet osallistujille ja kunniakirjat arvion parhaille vuosikertomuksille jaetaan Yritysten arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivässä.

Yrityksen arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivä

Vuoden parhaat vuosikertomukset palkitaan 10.5.2017 Kämpin Peilisalissa pidettävässä Yrityksen arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivässä. Vuosikertomusarvion hintaan sisältyy yhden henkilön osallistuminen päivään, lisähenkilöt alennetulla hinnalla.

Ilmoittaudu Yrityksen arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivään >>

Lue lisää päivän ohjelmasta >>

 

Miksi kannattaa osallistua arvioon?

ProComin Vuosikertomusarvio tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden painetun ja verkkovuosikertomuksen arvioittamiseen asiantuntijaraadilla.

Palaute antaa yhteisöllesi ainutlaatuista tietoa siitä:

  • Miten yhteisösi nähdään ja koetaan ulkopuolisen ammattilaisen silmin?
  • Mitä hyvää ja mitä kehittämistä vuosikertomuksestasi löytyy?

Ulkopuolinen kirjallinen palaute voi vauhdittaa esimerkiksi vuosikertomuksen kehittämiseen liittyviä yhteisösi sisäisiä prosessi- ja investointipäätöksiä.


Vuosikertomusarvion sarjat

Vuosikertomusarviossa 2017 on kaksi sarjaa:

1.    listatut yhtiöt ja
2.    listaamattomat yhtiöt ja muut yhteisöt

Arvioitavat osa-alueet ovat pääosin samat sekä listatuilla että listaamattomilla yhtiöillä. Arvioon voi osallistua joko painetulla tai verkkovuosikertomuksella.


Arvioitavat osa-alueet

I Luettavuus ja käytettävyys

Vuosikertomuksen luettavuutta ja käytettävyyttä arvioidaan muun muassa kielen ja rakenteen, uskottavuuden ja numeerisen tiedon selkeyden näkökulmasta. Arvion kohteina ovat soveltuvin osin esimerkiksi strategian esittely, toimitusjohtajan katsaus, vastuullisuusraportointi ja toimintaympäristön kuvaus.

II Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot

Tässä osiossa vuosikertomusta arvioidaan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liitetietojen osalta.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen ovat yhteisön virallista lakisääteistä raportointia. Yhteisön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, josta heijastuu avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvioinnin lähtökohtana ovat arvopaperimarkkinalaki ja Finanssivalvonnan ohjeistukset, mutta listaamattomien yhtiöiden kohdalla ohjeistusta tulkitaan ja sovelletaan listaamattomien yhtiöiden näkökulmasta.

III Visuaalisuus

Vuosikertomuksen visuaalisuutta arvioidaan esimerkiksi taiton, typografian, kuvituksen sekä verkkovuosikertomuksen käyttöliittymän näkökulmasta.


Palaute

Ilmoittaessasi organisaatiosi vuosikertomuksen mukaan arvioon saat kattavan kirjallisen palautteen vuosikertomuksesi

  • luettavuudesta,
  • tilinpäätöstietojen raportoinnista sekä
  • visuaalisuudesta.

Kirjallisesta palautteesta käyvät ilmi vuosikertomuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Niille organisaatioille, jotka ovat osallistuneet arvioon myös aiemmin, toimii palaute jatkumon osana ja arviona siitä, miten kehitystyössä on edistytty.

Kokonaisarvosanan lisäksi jokainen osa-alue arvioidaan erikseen arvosanalla (kouluarvosana 4–10). Kirjalliset palautteet jaetaan Yritysten arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivässä.

Palkitseminen

Vuosikertomusarviossa palkitaan vuoden parhaat vuosikertomukset sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden sarjassa. Kategorioidensa parhaiden lisäksi arviointiraati voi harkintansa mukaan myöntää myös muita kunniamainintoja. Palkitseminen tapahtuu arvion päättävässä Yrityksen arvo ja vuosiraportointi 2017 -päivässä.

Arvioon osallistuvien vuosikertomusten toimitus

Toimitathan viisi (5) kappaletta arvioitavaa painettua vuosikertomusta tai linkin verkkovuosikertomukseen ProComin toimistolle mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen.

Vuosikertomukset tulee toimittaa heti valmistuttuaan, mutta viimeistään 15.4.

Painettujen vuosikertomusten toimitusosoite:
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Kalevankatu 30, 7. krs.
00100 Helsinki

Verkkovuosikertomusten toimitusosoite:
procom@procom.fi

Lisätiedot ja tiedustelut: Laura Kaustinen, ProCom tai (09) 135 7775.

Yhteistyökumppaneina
Tavataan Kämpin Peilisalissa 10.5.2017!


Kuvat: Hotel Kämp

Ota yhteyttä: Laura Kaustinen tai 09 135 7775