ProComin mentorointiohjelma

Seuraava ProComin mentorointiohjelma käynnistyy
joko syksyllä 2017 tai alkuvuodesta 2018.

 

Tukea, sparrausta ja uusia näkökulmia kehittymiseen ja osaamisen laajentamiseen – miksei jopa nykyisen alasi ulkopuolelle?

ProComin mentorointiohjelmassa ennakkoluuloton vuorovaikutus rikastaa mentori-aktoriparin ammattilaisuutta heidän itse määrittelemillään alueilla.

Ohjelmaan ovat tervetulleita erityisasiantuntija-/päällikkötasoiset aktorit ja johtoryhmätasoista työtä organisaatioissaan tekevät mentorit.

Huomaathan, että tämä asetelma voi kuitenkin olla myös toisinpäin, henkilön kehittämistarpeista riippuen. Esimerkiksi strategiseen digiosaamiseen saattaa kokenutkin konkari toivoa opastusta tätä maailmaa hengittävältä kollegalta.

Aktoria ja mentoria yhdistää intohimo kehittymiseen ja kehittämiseen sekä laadun tavoittelu ammatillisessa työssään.

Jokaisen mentorointiohjelmaan osallistuvan aktorin uratavoite ja toimintasuunnitelma ovat yksilöllisiä. Jokainen myös johtaa itsensä kohti tavoitettaan omilla voimavaroillaan. ProComin mentoriohjelman mentorit ovat onnistuneet etenemään urallaan ja he haluavat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan.

Mentori-aktoripareja on monenlaisia. Vaikka virkaikä olisi lyhyempi, saattaa kokemus tietyillä työn osa-alueilla olla erittäinkin vahva. Ajattele siis ilmeisen ulkopuolelta: onko sinulla osaamista, jota voisit jakaa mentorina? Onko sinulla kehitysalueita, joihin kaipaisit potkua aktorina?

ProComin mentorointiohjelma on uudistumisen ohjelma. Se on ohjelma, jossa ravistellaan vanhoja ajatusmalleja ja etsitään aivan uusia tapoja ja taitoja.

Ohjelma sopii myös viestinnän johtotehtävissä oleville, joilla on kiinnostusta laajentaa omaa uraansa viestintää laajempiin kokonaisuuksiin.

 

MISTÄ OIKEIN ON KYSYMYS?

Mentorointiohjelman olennaisin idea on edelleen valmentavan ja mentoroivan kahdenkeskiset keskustelut. Vuorovaikutus tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa, pari tuntia kerrallaan.  Vuorovaikutusta ohjaavat aktorin määrittelemät uratavoitteet ja sellaisen toimintasuunnitelman laatiminen, jolla päästään tavoitteisiin.

 

PERUSTIETOJA MENTOROINTIOHJELMASTA

ProComin mentorointiohjelmassa kokeneempi asiantuntija (mentori) ohjaa kollegaa (aktoria) hänen ammatillisessa kehittymisessään ja työn ajankohtaisissa haasteissa. Kokemukset, näkemykset ja osaaminen välittyvät luottamuksellisissa kahdenkeskisissä keskusteluissa. Tehtäväkenttäsi voi olla viestinnässä tai viestinnän ulkopuolella – voit työskennellä myös esimerkiksi markkinoinnin, johtamisen tai HR:n parissa.

Lue vuoden 2014–2015 ohjelmaan aktorina osallistuneen Annikka Itkosen mentorointipolusta sekä ohjelman 2013–2014 aktori Anna Mäkelän kokemuksia mentoroinnin monipuolisista mahdollisuuksista.

 

MIKSI MUKAAN MENTOROINTIOHJELMAAN?

Mentorointi on tavoitteellinen keino ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Se on tiivis, yksilöllinen ja henkilökohtainen tapa oppia. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Parhaimmillaan prosessista on hyötyä molemmille osapuolille ja työnantajille.

Aktori saa mentorista luotettavan keskustelukumppanin, kyseenalaistajan ja palautteenantajan. Mentorin tehtävä ei ole antaa suoria vastauksia, vaan auttaa aktoria tarkastelemaan omaa tilannettaan uusista näkökulmista ja miettimään uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Aktorin hyödyt:

 • henkilökohtainen kehittyminen ja osaamisen laajentaminen mentorin kokemusten avulla
 • kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon saaminen mentorilta
 • verkostojen laajeneminen mentorin kontaktien avulla
 • urakehityksen nopeutuminen päämäärien selkeytyessä

Mentorin hyödyt:

 • ajatusten uudistuminen ja informaation saaminen nuoremmilta
 • omien ajatusten kyseenalaistaminen
 • uusien näkökulmien havaitseminen
 • työuran merkityksellisyyden huomaaminen osaamista ja omia kokemuksia jakaessa

Organisaation hyödyt:

 • esimiestyön ja johtamisen laadun paraneminen yksilön kehittymisen kautta
 • vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisääntyminen
 • hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation sisällä

 

OSALLISTUMISMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN

Mentorointiohjelma on tarkoitettu ProComin jäsenille. Aktoreilta peritään ohjelmaan osallistumisesta hallintokuluja kattava maksu. Mentorina toimiminen on maksutonta eikä edellytä ProComin jäsenyyttä.

 

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi seuraavaa mentorointiohjelmaa kohtaan jo nyt. Otamme yhteyttä kaikkiin ohjelmaan hakeneisiin ja varmistamme kiinnostuksen, kun seuraavan mentorointiohjelman aikataulu on varmistunut.

Hae aktoriksi >>

Ilmoittaudu mentoriksi >>

Lisätiedot ja tiedustelut: Laura Kaustinen tai puh. (09) 135 7775