Lehtikatsaus 2016

Hyödynnä tuomariston palaute
lehtesi tai verkkomediasi kehittämisessä

varaa paikkasi Lehtikatsauksessa 16.9. mennessä!

 

”Arvio on perusteellinen. Tulemme soveltamaan sitä lehtemme kehittämisessä.”

Palkitut lehdet 2015_vaaka
Lehtikatsauksessa 2015 palkittiin upea joukko sekä painettuja lehtiä että verkkomedioita.

Miksi kannattaa osallistua katsaukseen?

Monelle yhteisölle ja yritykselle ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n Lehtikatsaus toimii oman työn tulosten mittarina ja antaa erinomaisen pohjan lehden kehittämiseen. Katsaus on järjestetty jo yli 20 kertaa ja pidetään jälleen tänä vuonna.

Ilmoittaessasi lehtesi katsaukseen saat kirjallisen ja kattavan palautteen asiakas-, henkilöstö- tai järjestölehdestäsi; sen rakenteesta, juttujen journalistisesta tasosta, ulkoasusta, typografiasta ja kuvituksesta. Palautteesta käyvät ilmi painetun lehden tai verkkomedian vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuomaristo antaa lehdestä myös kokonaisarvosanan.

 

”Monipuolisia kommentteja, joiden pohjalta meidän on hyvä jatkaa eteenpäin jo aloittamaamme kehitystyötä. Kiitos!”

 

Kategoriat Lehtikatsauksessa 2016

Katsaukseen osallistuvat lehdet ja verkkomediat arvioidaan kahdessa eri kategoriassa:

  • Asiakas- ja sidosryhmä- ja järjestölehdet
  • Henkilöstölehdet

Lehtikatsaukseen kannattaa lähettää arvioitavaksi lehden konseptia mahdollisimman hyvin edustava numero (ei esim. juhlanumero tai teemanumero). Katsaukseen voi osallistua sekä painetulla että verkkolehdellä.

Kategorioidensa parhaiden lisäksi tuomaristo voi  harkintansa mukaan myöntää myös muita kunniamainintoja.

 

Kuka voi ilmoittaa lehden katsaukseen?

Yleisön pyynnöstö ilmoittautumisaikaa Lehtikatsaukseen 2016 on jatkettu 16.9. saakka.

Organisaation lehden katsaukseen voi ilmoittaa joko:

  • lehteä julkaisevan organisaation edustaja tai
  • lehteä tekevän ulkopuolisen tahon, esim. viestintä- tai mediatoimiston tai painotalon edustaja.

Ennen lehden ilmoittamista katsaukseen on hyvä sopia julkaisijan ja tekijän kesken, kuka lehden ilmoittaa; lehdestä annettava kirjallinen arvio toimitetaan lehden katsaukseen ilmoittaneelle taholle, joka huolehtii arvion jakamisesta tekijätiimille.

 

Arviointiraportit ja palkintojenjako

Kirjalliset arviot jaetaan ja katsauksen parhaat lehdet palkitaan juhlallisesti Lehtipäivässä 24.11.2016 Helsingissä.

 

Arviointiraati

Lehtikatsauksessa 2016 osallistuvia lehtiä arvioi asiantuntijaraati, joka koostuu sekä journalistisen että visuaalisen puolen konkareista:

  • Heikki Valkama, päätoimittaja, Image
  • Sari T. Tiiro, toimittaja, opettaja
  • Katju Aro, graafinen suunnittelija
  • Penni Osipow, graafinen suunnittelija

 

“Asiakaslehden säännöllinen ulkopuolinen arviointi on välttämätöntä. Lehtikatsauksesta saimme yllättäviäkin näkökulmia lehden kehittämiseen.”


Arvioon osallistuvien lehtien toimitus

Painettujen lehtien toimitus:
Seitsemän (7) kappaletta arvioon osallistuvan painetun lehden numeroa tulisi toimittaa mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen, mieluiten 16.9.2016 mennessä osoitteeseen:

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Kalevankatu 30, 7. krs
00100 Helsinki

Verkkolehtien toimitus:
Linkki arvioon osallistuvaan verkkolehteen tulisi toimittaa mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin mieluiten 16.9. mennessä osoitteeseen procom@procom.fi.

 

Mikäli tarvitset lisäaikaa lehtien toimitukseen, olethan yhteydessä ProComin toimistolle.

Lisätiedot ja tiedustelut: Eveliina Linna, ProCom tai (09) 135 7775.

Yhteistyökumppaniksi Lehtikatsaukseen ja Lehtipäivään?
 
Ota yhteyttä: eveliina.linna@procom.fi
Puh. (09) 135 7775